فرید مسعودی

فرید مسعودی

فرید مسعودی

مدرس راه اندازی کسب و کار آنلاین

درباره استاد:
به زودی تکمیل میگردد….

آدرس ایمیل

Farid0481@gmail.com

صفحه اینستاگرام

Instagram.com/faridmasoudi

وبسایت شخصی

Faridmasoudi.com

تلگرام

T.me/faridmasoudi

سمت سازمانی در برنژ

بیانگذار و مدیرعامل آکادمی آنلاین برنژ

ماموریت و بیوگرافی

به زودی این بخش تکمیل میگردد…