مجموعه‌ی برنژ کار خود را از سال ١٣٩۴ با هدف فراهم آوردن زمینه های خلاقیت،نوآوری و ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی آنها در حوزه‌های بازاریابی،تولید،آموزش،خدمات و صنعت شروع کرده است. برنژ برای نیل به این اهداف،از ابزار و پرسنل قدرتمند خود بهره میگیرد. ما بر این باوریم که دانش به روز و کارآمد برنژ،نقطه ی عطفی در استفاده از پتانسیل قوی موجود در جامعه است دلیل این موضوع بسیار ساده است،ما با به کار گرفتن افراد مجرب و کاربلد و دانش کامل،اهداف،ایده ها و خلاقیت های نهفته در جامعه را به فاز عملی وارد کرده و تعریف جدیدی از کارآفرینی و بروز خلاقیت را در معرض دید قرار میدهیم.