شهریور ۲۰, ۱۳۹۸

کلمات کلیدی غیر برند | Non-Branded keywords

در پست انواع کلمه کلیدی در سئو گفتم که کلمات کلیدی براساس برندینگ و نام تجاری به دو دسته تقسیم می شوند: ۱ – کلمات کلیدی Branded ۲ – کلمات […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۸

کلمات کلیدی برند | Branded keywords

کلمه کلیدی برند Branded Keyword به کلمات کلیدی گفته می شود که شامل نام تجاری یا مشتقات نام برند در عبارت کلیدی باشد که از مهترین کلمات کلیدی در سئو میباشند
شهریور ۱۸, ۱۳۹۸

کلمات کلیدی همیشه سبز | Evergreen Keywords

کلمات کلیدی همیشه سبز کلمه کلیدی همیشه سبز “Long-term evergreen keywords” به کلمات کلیدی گفته می شود که حجم جستجوی آنها با گذشت زمان کاهش نیافته و به اصطلاح درگیر […]
شهریور ۱۵, ۱۳۹۸

کلمات کلیدی مرجع – مکانی – جغرافیایی | Inferred Keywords

کلمات کلیدی مرجع کلمات کلیدی مرجع “Inferred Keywords” که به آن‎ها در سئو “Geo keywords” و در بازاریابی محتوایی “Geo Targeting” نیز گفته میشود؛ حاوی نام مکان و یا موقعیت […]
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

کلمات کلیدی فصلی | Seasonal Keywords

کلمات کلیدی فصلی که به آن کلمه کلیدی زمانی ، بازه ای و یا زمان دار نیز گفته میشود، کلماتی هستند که بنابر شرایط موجود در یک بازه زمانی خاص از سال میزان جستجوی آنها بسیار بالاست و در بازه ای دیگر میزان جستجوی بسیار پایینی دارند.
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

کلمات کلیدی با املای غلط و اشتباه تایپی | Misspelled Keywords

کلمات کلیدی با املای غلط به کلمه های کلیدی گفته میشود که معمولا به دلیل اشتباهات تایپی ، بلد نبودن تلفظ صحیح ، ندانستن املای صحیح کلمه و یا تفاوت میان لهجه های مختلف توسط کاربران جستجو میشود.
شهریور ۱۰, ۱۳۹۸

کلمات کلیدی دم بلند یا طولانی | Long Tail Keywords

کلمات کلیدی دم طولانی Long Tail Keywords که به عنوان کلمه کلیدی بلند یا دم دراز نیز شناخته میشود، به کلمات‎کلیدی که شامل سه یا بیش از سه کلمه‎اند گفته میشود.
شهریور ۷, ۱۳۹۸

کلمات کلیدی دم متوسط یا میانی | Middle Tail Keywords

کلمات کلیدی دم متوسط Mid-Tail Keywords که به عنوان کلمه های کلیدی میانی و یا عبارتی نیز شناخته میشود، به کلمات‎کلیدی گفته میشود که شامل دو یا سه کلمه هستند
شهریور ۷, ۱۳۹۸

کلمات کلیدی دم کوتاه یا اصلی | Short tail keywords

کلمات کلیدی "Short tail keywords" که گاهی به عنوان کلمه‎های کلیدی"Head keywords" به معنای سر ، کلمه های کلیدی "Broad keywords" به معنای گستره و یا کلمات‎کلیدی "Generic keywords" به معنای عمومی شناخته میشود، به کلمات کلیدی گفته میشود که شامل کلمات و عبارات اصلی و کوتاهی هستند که به طور گسترده در اینترنت توسط کاربران جستجو می‌شوند .