ذهن و ذهن خوانی

ذهن خوانی

دیدن آنچه نمیشود با جشم سَر دید از دیرباز آرزوی بشر بوده است . این آرزو باعث تخیل های زیادی برای انسان شده  که بخشی از آن نیز به واقعیت تبدیل شده است . یکی از آن واقعیات ، ذهن خوانی ست .


ذهن چیست ؟

تعریف همه گیری برای ذهن وجود ندارد . برخی  ذهن را مادی و بخشی از مغز می دانند و بعضی دیگر آن را به عنوان محل اتصال جسم و روح انسان می شناسند ، برخی آن را محل کارزار و جنگ دایمی بین عقل و احساس می دانند .
تعاریف مختلف در این زمینه بسیار است .
اما چیزی که عموم آن را ذهن می دانند تمامی فعالیت های مغز آدمیست .
مانند تفکر ، تعقل ، نتیجه گیری ، واکنش ارادی ، واکنش غیر ارادی ، درک ، فهم ، یاد گیری ، تصمیم گیری و …

 

ذهن خوانی چیست ؟

تعریف ذهن خوانی را میتوان پی بردن به فعالیت مغزی یک شخص ، بدون آنکه او بخواهد یا بداند معرفی کرد .
با این تعریف ذهن خوانی به سه دسته  کلی تقسیم می شود .

۱ – به وسیله ی نیرو های ماورا الطبیعه .

این نوع ذهن خوانی قرن ها قدمت دارد ، و میزان واقعیت آن در حاله ای از ابهام است . به طوری که نمیتوان آن را تایید و البته رد کرد .

۲ – از طریق پیگیری و شناخت فرکانس های مغز یک شخص توسط دستگاه هایی که دانشمندان اختراع کرده اند .

این نوع ذهن خوانی در سال های اخیر بسیار پیشرفت کرده است و نیازمند دستگاه هایست که کار با آنان تخصص خود را می طلبد .

۳ – از طریق شناخت ریشه های رفتاری افراد .

این نوع ذهن خوانی نیز پیشرفت زیادی داشته است .
مباحثی مانند ان ال پی ، بیان یا زبان بدن ، بیان یا زبان گفتار گاهی به ریشه یابی رفتار های فرد میپردازند و از این طریق رفتار های بعدی او را پیش بینی می کنند .

 

اهمیت ذهن خوانی

ذهن خوانی به خصوص در مورد سوم نوعی جنگ ذهنی ست ؛ زیرا ذهنی توسط ذهنی دیگر خوانده می شود .

و کسی که قابلیت ذهن خوانی دارد در واقع دارای برتری ذهنی ست .

زیرا او میتواند ( مزایای ذهنخوانی )
  • دروغ را از راست تشخیص دهد.
  • فعالیت بعدی رقیب ، دشمن یا دوست خود را پیش بینی کند.
  • قابلیت متقاعد سازی فوق العاده بالایی داشته باشد.
  • اذهان را تحت تاثیر خود قرار داده و آنان را بدون آنکه بدانند مدیریت کند.
  • یک سیاستمدار کار کشته و موفق شود.
  • کمترین شکست را در کارنامه ی ارتباطی خود داشته باشد.
جالب است بدانید :

۱-  یک ذهن خوان حرفه ای هرگز این قابلیت خود را بر ملا نمی کند.

۲- ذهنِ  یک ذهن خوان حرفه ای توسط یک ذهن خوان حرفه ای تر در حال خوانده شدن است.


مسیر یاد گیری :

بعد از ذهن خوانی چه باید کرد ؟

دیدگاهتان را بنویسید