جولای 24, 2018
بعد از ذهن خوانی چه باید کرد

بعد از ذهن خوانی چه باید کرد؟

این مطلب یک روش اثبات شده ی نظریه ی ذهن خوانی و پیش نیاز هایش را آموزش داده و به شما می گوید بعد از ذهن خوانی چه می توانید  […]
جولای 24, 2018
ذهن خوانی

ذهن و ذهن خوانی

دیدن آنچه نمیشود با جشم سَر دید از دیرباز آرزوی بشر بوده است . این آرزو باعث تخیل های زیادی برای انسان شده  که بخشی از آن نیز به واقعیت […]