فرم ذی‌نفعان برنژ

  • توضیحات

    به دلیل گستردگی فعالیت های آکادمی برنژ امکان سازماندهی درست و اصولی تمامی افرادی که به نحوی با برنژ در ارتباط هستند وجود ندارد، از این رو این فرم طراحی شده است تا شما با وارد کردن اطلاعات خود بتوانید به لیست ذی‌نفعان برنژ اضافه شوید تا در آینده در صورتی که برنژ فعالیتی انجام داد بتوانید از مزایای آن بهره مند شوید.

  • توجه داشته باشید که کلیک بر روی دکمه ادامه و پر کردن این فرم به منزله تایید تمامی قوانین برنژ است.