دانش‌نامه فن بیان

دانشنامه فن بیان یا دائره‌المعارف فن بیان، مجموعه یا گردایهٔ نوشتاریِ جامع و فشرده‌ای است که شامل اطلاعاتی دربارهٔ همهٔ شاخه‌های دانش فن بیان یا شاخهٔ مشخصی از دانش فن بیان است که توسط استاد مرتضی جنتی طی ۱۵ سال گردآوری شده است که به رایگان میتوانید در برنژ از آن استفاده کنید.

دوره فن بیان

پیشنهاد برنژ برای شما

پبشنهاد میشود در دوره ای که گرداورنده این دانش نامه تولید کرده است شرکت کنید.

لیست واژه های موجود در دانش نامه