تحلیل فن بیان

تحلیل فن بیان

مهم ترین بخش از آموزش فن بیان فراگیری تحلیل فن بیان است زیرا تنها زمانی که شنیده ها را به درستی تحلیل کنیم می توانیم بیان خوب از بیان بد را تشخیص دهیم .

تحلیل چیست ؟

تحلیل در واژه به معنای حل کردن است .
و معمولا در کنار واژه ی تجزیه به کار می رود که به معنای جدا کردن است .
از این می توان نتیجه گرفت تجزیه و تحلیل یک پدیده ، به معنای نگاه عمیق تری به جزئیات و کشف زوایای مختلف آن برای فهم بهتر آن پدیده است .

تحلیلگر کیست ؟

تحلیلگر کسی ست که متناسب با هدف خود پدیده ای را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهد .
این زوایا ممکن است در نظرعوام بی اهمیت باشد . اما تحلیلگر با دقت به همین جزئیات بی اهمیت می تواند به زوایای بسیار جالب و عجیبی از آن پدیده دست پیدا می کند که هر کسی قادر به دیدن آن نیست.

بنابراین تحلیل گر فن بیان نیز دیدی عمیق تر از سایرین به فن بیان دارد. و به خوبی می داند تحلیل او از نظر عوام کاری بیهوده است.

تحلیل فن بیان جدای فواید آموزشی ای که برای ما دارد قادر است بهترین ابزار برای اثبات توانایی ما در فن بیان به دیگران باشد.

تحلیل فن بیان

نخستین دست آورد تحلیل درست فن بیان برای تحلیلگر، تسلط هر چه بیشتر به کلیت ماجراست .
خود این تسلط می تواند سرعت فراگیری فن بیان را برای تحلیلگر افزایش داده و او را در انتخاب مربی فن بیان یاری دهد .

سخن بزرگان در مورد تحلیل فن بیان
هر کس که قدرت بیشتری در تحلیل فن بیان داشته باشد، درک درست هم از آن دارد.

تحلیل فن بیان بر چند قسم است ؟

بنابراین تحلیل فن بیان به معنای بررسی جزئیات فن بیان به هدف درک بهتر آن است .
نخستین گام در تحلیل فن بیان این است که بدانیم بیان را به اشکال مختلفی میتوان تحلیل کرد که مهم ترین آن ها دو مورد زیر است .

  • تحلیل تکنیک فن بیان در بیان کلامی
  • تحلیل مفهوم بیان در مکالمات

به زودی این پست تکمیل خواهد شد

9 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید