آذر 17, 1397
آموزش تقویت شنوایی

آموزش روش های تقویت شنوایی برای داشتن فن بیان قوی + تمرین

نخستین کاری که در یاد گیری فن بیان باید انجام شود تقویت شنواییست . این کار به اندازه ای اهمیت دارد که می توان گفت تقویت شنوایی همان تقویت فن بیان است و بر عکس
مرداد 20, 1397
سخنرانی با میکرفن

خطر میکروفن در سخنرانی

این نوشته با بیان یک خاطره به اهمیت شناخت میکروفن در کاهش استرس سخنرانی پرداخته و راهکارهایی ارایه می نماید . یک خاطره و دو راز بار ها پیش آمده […]
مرداد 20, 1397
سخنرانی

فن بیان در سخنرانی

فن بیان در سخنرانی گرایشی جذاب از فن بیان است . زیرا ارتباط مستقیمی با قدرت دارد . در واقع قدرتمندان سخنرانان خوبی هستند و سخنرانان خوب قدرتمند می شوند […]