دسامبر 8, 2018
آموزش تقویت شنوایی

آموزش روش های تقویت شنوایی برای داشتن فن بیان قوی + تمرین

نخستین کاری که در یاد گیری فن بیان باید انجام شود تقویت شنواییست . این کار به اندازه ای اهمیت دارد که می توان گفت تقویت شنوایی همان تقویت فن بیان است و بر عکس
جولای 22, 2018
فن بیان در روابط کاری

فن بیان در روابط کاری

فن بیان در روابط کاری همان سواد  اشتغال است . به طور کلی میتوان برتری رفتاری نسب به همکاران و مشتریان را فن بیان در روابط کاری یا سواد اشتغال […]