در این صفحه میتوانید اخبار مربوط به دوره جامع خلق و توسعه کسب و کار را به ترتیب انتشار ببینید.
به محض ایجاد تغییر در دوره و یا هر گونه اتفاق مرتبط با دوره در این صفحه به ترتیب شماره و تاریخ اطلاع رسانی خواهد شد.

توجه: ترتیب از آخر به اول است.

۲.
همون طور که برنامه ریزی شده بود، حدود هفت ماه تحقیق و بررسی گذشت و به لطف خدا یک درس با عنوان هدف یادگیری به سر فصل های دوره اضافه شد.
آدرس درس: https://branzh.com/lesson/setting-learning-goals

تاریخ انتشار خبر: ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۰۴ – فرید مسعودی

۱.
امروز به لطف خدا بعد از مدتها تحقیق و بررسی به کمک دوستان صفحه دوره ساخته شده
آدرس صفحه دوره: https://branzh.com/product/business-training-course
اسم دوره هم بعد از کلی تحقیق و بررسی قرار شد “دوره جامع خلق و توسعه کسب و کار” باشد.
پیش بینی میشود این دوره در مدت زمان ۷ ماه تولید و منتشر شود.
به امید خدا از فردا به مرور شروع به تولید و تکمیل دوره خواهیم کرد.

تاریخ انتشار خبر: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۳۶ – فرید مسعودی

اخبار قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ به دلیل اینکه آگاهی از آن تاثیری در روند تصمیم گیری و آگاهی کاربران نداشت، به طور خصوصی و داخل سازمانی انتشار یافته است. برای آگاهی از این اخبار فقط در صورت نیاز برای مباحث آماری و آکادمیت از طریق بخش پشتیبانی در تماس باشید.