شهریور 18, 1398

کلمات کلیدی برند | Branded keywords

کلمه کلیدی برند Branded Keyword به کلمات کلیدی گفته می شود که شامل نام تجاری یا مشتقات نام برند در عبارت کلیدی باشد که از مهترین کلمات کلیدی در سئو میباشند
شهریور 18, 1398

کلمات کلیدی همیشه سبز | Evergreen Keywords

کلمات کلیدی همیشه سبز کلمه کلیدی همیشه سبز “Long-term evergreen keywords” به کلمات کلیدی گفته می شود که حجم جستجوی آنها با گذشت زمان کاهش نیافته و به اصطلاح درگیر […]
شهریور 15, 1398

کلمات کلیدی مرجع – مکانی – جغرافیایی | Inferred Keywords

کلمات کلیدی مرجع کلمات کلیدی مرجع “Inferred Keywords” که به آن‎ها در سئو “Geo keywords” و در بازاریابی محتوایی “Geo Targeting” نیز گفته میشود؛ حاوی نام مکان و یا موقعیت […]
شهریور 11, 1398

کلمات کلیدی فصلی | Seasonal Keywords

کلمات کلیدی فصلی که به آن کلمه کلیدی زمانی ، بازه ای و یا زمان دار نیز گفته میشود، کلماتی هستند که بنابر شرایط موجود در یک بازه زمانی خاص از سال میزان جستجوی آنها بسیار بالاست و در بازه ای دیگر میزان جستجوی بسیار پایینی دارند.
شهریور 11, 1398

کلمات کلیدی با املای غلط و اشتباه تایپی | Misspelled Keywords

کلمات کلیدی با املای غلط به کلمه های کلیدی گفته میشود که معمولا به دلیل اشتباهات تایپی ، بلد نبودن تلفظ صحیح ، ندانستن املای صحیح کلمه و یا تفاوت میان لهجه های مختلف توسط کاربران جستجو میشود.
شهریور 10, 1398

کلمات کلیدی طولانی یا دم بلند | Long Tail Keywords

کلمات کلیدی دم طولانی Long Tail Keywords که به عنوان کلمه کلیدی بلند یا دم دراز نیز شناخته میشود، به کلمات‎کلیدی که شامل سه یا بیش از سه کلمه‎اند گفته میشود.
شهریور 7, 1398

کلمات کلیدی دم متوسط یا میانی | Middle Tail Keywords

کلمات کلیدی دم متوسط Mid-Tail Keywords که به عنوان کلمه های کلیدی میانی و یا عبارتی نیز شناخته میشود، به کلمات‎کلیدی گفته میشود که شامل دو یا سه کلمه هستند
شهریور 7, 1398

کلمات کلیدی دم کوتاه یا اصلی | Short tail keywords

کلمات کلیدی "Short tail keywords" که گاهی به عنوان کلمه‎های کلیدی"Head keywords" به معنای سر ، کلمه های کلیدی "Broad keywords" به معنای گستره و یا کلمات‎کلیدی "Generic keywords" به معنای عمومی شناخته میشود، به کلمات کلیدی گفته میشود که شامل کلمات و عبارات اصلی و کوتاهی هستند که به طور گسترده در اینترنت توسط کاربران جستجو می‌شوند .
شهریور 7, 1398

تقسیم بندی کلمات کلیدی بر اساس حجم جستجو | Search Volume

تقسیم بندی‎های کلمات کلیدی در سئو بر اساس حجم جستجو (تعداد و مقدار جستجو) یا Search Volume شامل کلمات کلیدی کوتاه، متوسط و بلند میشود.